HỢP ĐỒNG & ĐIỀU KHOẢN BỒI THƯỜNG

Công ty FCT GROUP căn cứ vào điều kiện và điều khoản với khách hàng với những sự cố say ra khi sử dụng dịch vụ của công ty

  
                                           CÔNG TY FCT GROUP   
                    TRUNG TÂM DỊCH VỤ GỌI HỘ LÁI XE AN TAM DRIVER

   Thấu hiếu nối lo và nhu cầu của khách hàng chúng tôi cho ra đời dịch vụ  gọi       lái xe thuê
nhằm phục vụ quý khách khi phái lái xe khi say rươu hay khi không tiện hoặc không có lái xe chúng tôi cung cấp dịch vụ lái xe thuê - gọi hộ lái xe khi quý khách có nhu cầu.

Chú ý

Quý Khách vui lòng đọc kỹ thông tin về Bảng giá và Quy định thuê xe. Khi Quý Khách thuê xe thì đương nhiên Quý Khách đã đồng ý với giá và các quy định về thuê xe theo giờ, theo ngày, theo tháng hoặc theo năm. FCT Group được miễn mọi trách nhiệm do Quý Khách không thực hiện hoặc thực hiện trái Quy định về thuê xe.

  hãy gọi cho chúng tôi AN TAM DRIVER     
                                                       hotline : 0925 388638    - 0969 868789
chúng tôi chân trọng được phục vụ quý khách ! 
 kim chỉ nam của công ty là   " sự hài lòng của quý khách là phương châm của chúng tôi "

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

***********

HỢP ĐỒNG THUÊ LÁI XE

Số 000/2014/HĐTLX-BT

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005;

- Căn cứ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005;

 

Hôm nay ngày 01/01/2014 tại thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi gồm có:

Bên A:

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH FCT GROUP

- Địa chỉ: vĩnh lộc 3-  phùng xá - thạch thất – hà nội .

- Điện thoại: 02423245 368 *** 0565 365 368      hotline : 0969868789

Tài khoản số: 123969868789   Mở tại ngân hàng:  VP Bank

- Đại diện là: ông Nguyễn Đình Thành.     Chức danh: Giám đốc.

Bên B:

- Tên tổ chức, cơ quan, cá nhân: DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

- Địa chỉ:………………………………………………………………………………..

- Điện thoại………………………………………………………………………….

- Tài khoản số: ……………………………………………………………………..

- Đại diện là Ông:……………      Chức danh: …………………………………..

- Giấy ủy quyền số: [SO GIAY UY QUYEN] (nếu có).

Viết ngày [NGAY THANG NAM] Do [HO VA TEN] chức vụ: [TONG GIAM DOC HAY GIAM DOC] ký (nếu có).

Các bên thống nhất thỏa thuận nội dung hợp đồng như sau:

Điều 1: Nội dung hợp đồng

1. Công việc: Bên B thuê bên A thực hiện công việc lái xe X chỗ biển số 53S-8888 của bên B.

2. Thời gian làm việc: Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 là sáng từ 8:00 - 12:00 và chiều từ 13:00 - 17:00, thứ 7 là từ 8:00 - 12:00. Chiều thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ là các ngày nghỉ. Bên A làm việc theo thời gian làm việc hành chính của bên B kể từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2014.

3. Nơi giao nhận xe: [Địa chỉ giao nhận xe]

4. Tiền thù lao: Bên B trả thù lao cho bên A là 9.000.000 đồng/tháng. Ngoài ra, bên B trả thù lao cho bên A số tiền thù lao làm thêm giờ, thêm ngày bằng số giờ, ngày thực tế phát sinh x giá của bảng giá dịch vụ lái xe kèm theo hợp đồng này.

5. Chi phí đi tỉnh, lưu đêm: Bên B lo ăn, chỗ nghỉ cho tài xế của bên A hoặc thanh toán bằng tiền cho bên A như sau:

5.1 - Đi tỉnh không lưu đêm và không làm ảnh hưởng đến việc tài xế ăn uống (giờ ăn sáng: trước 8 giờ; ăn trưa: từ 12 giờ; ăn tối: từ 18 giờ) tại Thành phố Hồ Chí Minh là 0 đồng/ngày.

5.2 - Đi tỉnh không lưu đêm là X00.000 đồng/ngày.

5.3 - Đi tỉnh có lưu đêm là X00.000 đồng/ngày.

6. Thời hạn của hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày …/…/2014 đến ngày …/…/2015.

7. Thanh toán: Bên B thanh toán cho bên A bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào ngày 1 (một) hàng tháng theo số tiền ghi trên hóa đơn tài chính hoặc bảng quyết toán của bên A.

8. Ký quỹ: Bên B ký quỹ cho bên A XX.000.000 đồng ngay khi hợp đồng được ký kết. Số tiền này được bên A hoàn trả cho bên B khi thanh lý hợp đồng.

Điều 2: Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên

Bên A:

A1. Bên A có quyền yêu cầu bên B cung cấp giấy tờ xe và có nghĩa vụ kiểm tra tính hợp lệ của giấy tờ xe theo quy định pháp luật đang được áp dụng như Giấy đăng ký xe, Sổ kiểm định xe, Giấy bảo hiểm.

A2. Bên A có quyền và nghĩa vụ lái xe đúng tốc độ và chấp hành đúng các quy định giao thông đường bộ. Bên A có quyền từ chối các yêu cầu của bên B trái với các quy định của pháp luật giao thông đường bộ.

A3. Bên A điều động tài xế đảm bảo có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe được phép lái. Bên A có quyền quản lý và nghĩa vụ bảo quản xe, dụng cụ và trang thiết bị của xe trong suốt quá trình vận hành xe tính từ thời điểm nhận xe đến thời điểm giao trả xe cho bên B.

A4. Bên A có nghĩa vụ theo dõi, kiểm tra và thông báo các sự cố liên quan đến an toàn vận hành xe cho bên B biết để đảm bảo xe hoạt động trong tình trạng tốt nhất. Bên A có quyền từ chối lái xe cho bên B nếu tình trạng xe của bên B không đảm bảo an toàn tham gia giao thông.

A5. Bên A tuân thủ các quy định về an toàn lao động của bên B.

A6. Bên A có quyền yêu cầu bên B tạm ứng, chi trả các chi phí xăng, dầu, cầu phà, bến bãi, bốc dỡ hàng, chăm sóc, bảo quản, vệ sinh, sửa chữa xe, ăn uống và lưu trú ở tỉnh, các khoản phạt vi phạm giao thông nếu không do lỗi của bên A.

A7. Bên A có quyền yêu cầu bên B trả thù lao, thù lao làm thêm giờ, thêm ngày theo khoản 4 và chi phí đi tỉnh, lưu đêm theo khoản 5 Điều 1 của Hợp đồng này.

A8. Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, không trả lại tiền ký quỹ và yêu cầu bên B bồi thường giá trị còn lại của hợp đồng nếu bên B vi phạm thỏa thuận của hợp đồng.

Bên B:

B1. Bên B chịu trách nhiệm đầy đủ về mặt pháp lý của xe và hàng hóa vận chuyển theo xe. Giao cho bên A xe và giấy tờ xe gồm Giấy đăng ký xe, Sổ kiểm định xe, Giấy bảo hiểm khi xe tham gia giao thông.

B2. Bên B không chỉ huy kỹ thuật lái xe, can thiệp xử lý tình huống của tài xế bên A khi xe đang tham gia giao thông. Bên B có quyền yêu cầu bên A đổi tài xế nếu có lý do chính đáng nhưng phải báo trước ít nhất 3 ngày. Bên B không can thiệp vào việc điều động tài xế của bên A.

B3. Bên B đảm bảo xe luôn trong tình trạng hoạt động tốt nhất để đảm bảo an toàn giao thông.

B4. Bên B không gây cản trở việc thực hiện hợp đồng dưới mọi hình thức. Trong mọi trường hợp, bên B không yêu cầu bên A lái xe cho bên B trong thời hạn hiệu lực của hợp đồng thì bên B vẫn phải thanh toán đúng hạn và đủ số tiền của hợp đồng cho bên A.

B5. Bên B có nghĩa vụ tạm ứng, chi trả cho bên A các chi phí xăng, dầu, cầu phà, bến bãi, chăm sóc, bảo quản, làm sạch, sửa chữa xe, ăn uống và lưu trú ở tỉnh, chịu trách nhiệm đối với các khoản phạt vi phạm giao thông nếu không do lỗi tài xế bên A.

B6. Bên B có nghĩa vụ trả thù lao, thù lao làm thêm giờ, thêm ngày cho bên A theo khoản 4 và chi phí đi tỉnh, lưu đêm theo khoản 5 Điều 1 của hợp đồng này.

B7. Bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và phải bồi thường cho bên A giá trị còn lại của hợp đồng, không được nhận lại tiền ký quỹ nếu bên A không vi phạm thỏa thuận của hợp đồng.

Điều 3: Điều khoản chung

1. Trường hợp xảy ra tai nạn giao thông, va quẹt thì hai hai bên cùng nhau hợp tác và phối hợp với các cơ quan liên quan như bảo hiểm, công an,… để giải quyết theo quy định của pháp luật. Các chi phí sửa chữa, bồi thường thiệt hại, phát sinh khác sẽ do cơ quan bảo hiểm (là cơ quan đầu tiên phải chi trả), bên B, bên có lỗi (bên gây tai nạn, va quẹt) chịu trách nhiệm chi trả. Tài xế được miễn trách nhiệm nếu không do lỗi chủ quan của tài xế, hoặc bên B không có bảo hiểm TNDS tự nguyện ngoài bảo hiểm bắt buộc, hoặc giấy tờ xe không đầy đủ và không hợp lệ, hoặc tình trạng xe không đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Nếu do lỗi chủ quan của tài xế mà dẫn đến phải bồi thường thì tài xế cũng không phải bồi thường quá X.000.0000 đồng/tháng và tổng số tiền bồi thường không vượt quá X0.000.000 đồng/vụ. Bên A chỉ hỗ trợ các bên về các thủ tục pháp lý liên quan để giải quyết vụ việc.

2. Bảng giá và Quy định thuê lái xe tại website BaThanh.Net là một phần của hợp đồng.

Điều 4: Giải quyết tranh chấp

1. Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau biết tiến độ thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề gì bất lợi phát sinh, các bên phải kịp thời báo cho nhau biết và chủ động bàn bạc giải quyết trên cơ sở thương lượng đảm bảo hai bên cùng có lợi (có lập biên bản ghi toàn bộ nội dung đó).

2. Trường hợp có nội dung tranh chấp không tự giải quyết được thì hai bên thống nhất sẽ khởi kiện tới Tòa án có thẩm quyền giải quyết.

3. Các chi phí về kiểm tra, xác minh và lệ phí Tòa án do bên có lỗi chịu.

Điều 5: Hiệu lực của hợp đồng

1. Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày …/…/2014 đến ngày …/…/2015.

2. Khi hết thời hạn và các thời hạn gia hạn tiếp theo của Hợp đồng này mà các bên không lập biên bản thanh lý Hợp đồng này thì hiệu lực của hợp đồng được tự động gia hạn tiếp 01 năm.

3. Hợp đồng này được làm thành 02 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B